پربازدیدترین مطالب

انتشارات

بیش از ۱۲۰ مقاله در نشریات معتبر بین المللی چاپ شده اند که با کلیک اینجا و آدرس اینترنتی زیر می توان مقالات مذبور را مشاهده و به آنها دسترسی پیدا کرد.

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=safarinejad